Bombers i iaies (1) P18110


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Els bombers d’un país llunyà volen protegir les iaies que es troben en n escoles. Les escoles estan en fila en un carrer, numerades en ordre de la 1 a la n. A cada escola j hi ha ij iaies. Els bombers poden formar g grups, i cada grup pot anar a una sola escola. Si un grup va a l’escola j, hi protegeix totes les iaies. A més, també protegeix indirectament la meitat de les iaies de l’escola j−1, suposant que existeixi i que no estigui ja protegida totalment per algun altre grup; i igualment amb l’escola j+1.

Quin és el màxim nombre de iaies que es poden protegir?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb g i n, seguides de les ij. Suposeu 1 ≤ gn ≤ 20, i que totes les ij són naturals parells entre 2 i 105.

Sortida

Per a cada cas, escriviu quantes iaies es poden protegir.

Pista

La solució esperada per a aquest problema és un backtracking raonable.

Public test cases
 • Input

  1 1 100000
  1 2 10 20
  1 3 10 80 20
  1 3 10 20 80
  3 3 10 20 80
  3 9 4 8 2 4 8 8 6 2 8
  9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  

  Output

  100000
  25
  95
  90
  110
  36
  18
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Python