Control C501A P16425


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, per a cada n donat, escrigui els n nombres primers més petits.

Entrada

L’entrada és una seqüència de naturals n amb 1 ≤ n ≤ 1000.

Sortida

Per a cada n, escriviu una línia amb els n primers nombres primers, ordenats de petit a gran, i separats per una coma.

Observació

Abans de llegir cap n, feu un garbell d’Eratòstenes per precalcular els 1000 nombres primers més petits. Potser us serà útil saber que el 7919 és el nombre primer número 1000.

Public test cases
 • Input

  5
  10
  1
  29
  

  Output

  2,3,5,7,11
  2,3,5,7,11,13,17,19,23,29
  2
  2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97,101,103,107,109
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++