Factor primer més gran P15695


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.c   main.java   main.py

html

Escriviu una funció eficient

int factor_mes_gran(int n);

que retorni el factor primer més gran de n.

Precondició

Es compleix n ≥ 2.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Public test cases
 • Input/Output

  factor_mes_gran(2) → 2
  factor_mes_gran(12) → 3
  factor_mes_gran(23) → 23
  factor_mes_gran(49) → 7
  factor_mes_gran(50) → 5
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C C++ Java Python
  User solutions
  C C++