Ordenació topològica P14952


Statement
 

pdf   zip

html

Cal realitzar n tasques, d’una en una. A més, cal fer algunes tasques abans que altres: hi ha m relacions de precedència entre les tasques. Feu un programa que escrigui una manera d’ordenar les n tasques d’acord amb les m precedències donades.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb n, seguit de m, seguit de m parells diferents x y, que indiquen que cal realitzar la tasca x abans que la y. Suposeu 1 ≤ n ≤ 104, 0 ≤ m ≤ 10n, i que les tasques es numeren entre 0 i n − 1.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la manera més petita lexicogràficament d’ordenar les n tasques d’acord amb les m precedències donades. Sempre hi haurà, com a mínim, una solució.

Public test cases
 • Input

  3 1
  1 0
  
  1 0
  
  10 18
  0 3 4 8
  8 3 2 1
  5 7 5 6
  6 8 4 2
  4 0 8 1
  2 8 3 1
  6 2 7 3
  7 2 5 0
  0 6 9 5
  

  Output

  1 0 2
  0
  4 9 5 0 6 7 2 8 3 1
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python