Igual a l'últim P14130


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi una seqüència no buida d’enters, i que escrigui quants són iguals a l’últim.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n > 0, seguit de n enters.

Sortida

Escriviu el nombre d’elements que són iguals a l’últim, aquest exclòs.

Public test cases
 • Input

  9
  1 7 3 2 4 7 5 8 7
  

  Output

  2
  
 • Input

  5
  -3 10 0 -2 7
  

  Output

  0
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python