Multiconjunts (4) P14098


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, donats quatre nombres n, x, y i t, escrigui tots els multiconjunts de t nombres que es poden formar amb {1, …, n}, de manera que cada nombre aparegui entre x i y vegades.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n > 0, seguit d’un natural x ≥ 0, seguit d’un natural y > x, seguit d’un natural t ≥ 0. Assumiu nxtny.

Sortida

Escriviu tots els multiconjunts de mida t que es poden formar amb {1, …, n} usant cada nombre entre x i y vegades. Escriviu de petit a gran els nombres dintre de cada multiconjunt.

Informació sobre el corrector

Podeu escriure les solucions d’aquest exercici en qualsevol ordre.

Public test cases
 • Input

  3 1 4 6
  

  Output

  {1,2,3,3,3,3}
  {1,2,2,3,3,3}
  {1,2,2,2,3,3}
  {1,2,2,2,2,3}
  {1,1,2,3,3,3}
  {1,1,2,2,3,3}
  {1,1,2,2,2,3}
  {1,1,1,2,3,3}
  {1,1,1,2,2,3}
  {1,1,1,1,2,3}
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Python