Quant pot dormir? P13289


Statement
 

pdf   zip

thehtml

[r]

En Richi és un estudiant amb característiques notables, una de les quals és el seu gust per dormir. Ara ha de planificar un dels seus viatges habituals, amb múltiples activitats, a les quals assistirà fins i tot si se solapen entre si. Durant les estones lliures vol dormir, però ha decidit que només si pot fer-ho exactament 8 hores (posar-s’hi per menys seria tonteria). Si, quan es desperti, en pot dormir exactament 8 més, seguirà dormint, i així una altra vegada, i una altra... Quantes hores podrà dormir en total?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb l’hora d’inici i i l’hora de final ‍f del viatge, dos naturals tals que i < f ≤ 108. A continuació ve el nombre d’activitats ‍n, seguit de n descripcions d’activitats en qualsevol ordre: dos naturals a i b separats amb un guió, i tals que ia < bf. L’entrada acaba amb dos zeros. Suposeu n ≤ 105.

Sortida

Per a cada joc de proves, escriviu una línia amb el número de cas, seguit de les hores que en Richi pot dormir, seguint el format de l’exemple.

Public test cases
 • Input

  0 100
  4
  8 - 16
  24 - 27
  34 - 56
  65 - 85
  
  0 100000000
  0
  
  0 99999999
  0
  
  10 25
  1
  17 - 18
  
  10000000 20000000
  4
  12000000 - 18989890
  18989898 - 20000000
  10000015 - 14000000
  10000025 - 10000075
  
  0 0
  

  Output

  #1: 32
  #2: 100000000
  #3: 99999992
  #4: 0
  #5: 16
  
 • Information
  Author
  Noldorin from Aman
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python