Factorial recursiu P12509


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.c   main.java   main.py

html

Escriviu una funció que retorni n!.

Resoleu aquest problema recursivament.

Interfície

C++
int factorial(int n);
C
int factorial(int n);
Java
public static int factorial(int n);
Python
factorial(n) # returns int
 
factorial(n: int) -> int

Precondició

Es compleix 0≤ n ≤ 12.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Public test cases
 • Input/Output

  factorial(0) → 1
  factorial(1) → 1
  factorial(2) → 2
  factorial(3) → 6
  factorial(4) → 24
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python