Esperança de vida P12454


Statement
 

pdf   zip

thehtml

La bona salut i el benestar són el tercer dels objectius dels United Nations Suistanable Development Goals (SDGs). Una manera d’avaluar la salut d’una població és analitzar-ne les dades de mortalitat. L’esperança de vida mesura quants anys, en mitjana, s’espera que visqui una persona en funció de les taxes de mortalitat actuals.

Donada l’esperança de vida de diversos estats en dos anys diferents a1 i a2, calculeu l’estat amb la millor esperança de vida a l’any a1, l’estat amb la millor esperança de vida a l’any a2, i l’estat amb la millora més gran de l’esperança de vida durant el període.

Entrada

L’entrada comença amb dos enters a1 i a2, amb 0 ≤ a1 < a2 ≤ 104. Segueix informació de diversos estats (almenys un): una paraula amb el nom de l’estat (tots diferents), i les esperances de vida en els dos anys. Són dos nombres reals entre 0.00 i 10000.00 amb dues xifres decimals.

Sortida

Escriviu tres línies amb la informació demanada. Per als jocs de proves donats, sempre hi haurà un clar guanyador per a les tres preguntes.

Al primer exemple d’entrada, Suècia és la millor de 1980 amb 75.85, Espanya és la millor de 2019 amb 83.56, i l’Índia té la millora més gran: 69.66 − 53.81.

Public test cases
 • Input

  1980 2019
  Franca 74.20 82.65
  India  53.81 69.66
  Espanya 75.33 83.56
  Italia 74.20 83.51
  Suecia 75.85 82.80
  

  Output

  Suecia te la millor esperanca de vida de 1980.
  Espanya te la millor esperanca de vida de 2019.
  India te la millora mes gran.
  
 • Input

  3000 3001
  Borduria 60.00 59.00
  

  Output

  Borduria te la millor esperanca de vida de 3000.
  Borduria te la millor esperanca de vida de 3001.
  Borduria te la millora mes gran.
  
 • Information
  Author
  Jorge Castro
  Language
  Catalan
  Translator
  Salvador Roura
  Original language
  English
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python