Paraules més freqüents P12284


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi una seqüència de n paraules, i n’escrigui les k més freqüents (en cas d’empat, les més petites en ordre alfabètic).

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb n i k, seguides de n paraules només amb lletres minúscules. Podeu suposar que k està entre 1 i el nombre de paraules diferents.

Sortida

Per a cada cas, escriviu les k paraules més freqüents en ordre. Primer cal escriure les paraules més freqüents, i en cas d’empat les paraules més petites en ordre lexicogràfic. Escriviu una línia amb 10 guions al final de cada cas.

Public test cases
 • Input

  5 1
  hola adeu adeu bye hola
  5 2
  hola adeu adeu bye hola
  5 3
  hola adeu adeu bye hola
  

  Output

  adeu
  ----------
  adeu
  hola
  ----------
  adeu
  hola
  bye
  ----------
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Haskell Python