Sumes iguals (3) P11655


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donat un natural s i n naturals x1, …, xn, escrigui tots els subconjunts (amb repetits o no, però usant cada xi com a molt un cop) que tinguin suma ‍s.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural s, seguit d’un nombre n > 0, seguit de x1, …, xn.

Sortida

Escriviu tots els subconjunts de suma s que es poden formar amb x1, …, xn.

Informació sobre el corrector

Podeu escriure en qualsevol ordre tant les solucions com els elements dins de cada solució.

Pista

En aquest exercici, un algorisme molt simple pot ser massa lent.

Public test cases
 • Input

  6
  7
  1 6 0 1 3 0 2
  

  Output

  {1,3,2}
  {1,3,0,2}
  {0,1,3,2}
  {0,1,3,0,2}
  {6}
  {6,0}
  {6,0}
  {6,0,0}
  {1,3,2}
  {1,3,0,2}
  {1,0,3,2}
  {1,0,3,0,2}
  
 • Input

  10
  10
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  

  Output

  {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python Python
  User solutions
  C++ Python