Estudiants P11141


Statement
 

pdf   zip   main.cc

html

Usant la definició

struct Estudiant { int dni; string nom; double nota; // La nota és un valor entre 0 i 10, o -1 que representa NP bool repetidor; };

implementeu l’acció

void informacio(const vector<Estudiant>& es, double& min, double& max, double& mitj)

que calculi la nota mínima (min), la nota màxima (max) i la nota mitjana (mitj) de tots els estudiants de la taula es que s’hagin presentat i que no siguin repetidors. Si no hi ha cap estudiant no repetidor presentat, el valor d’aquestes tres variables ha de ser −1.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat. Seguiu estrictament la definició dels tipus de l’enunciat.

Information
Author
Jordi Petit
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++
User solutions
C++