Expressió prefixada P59813


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi una expressió prefixada, i escrigui el resultat d’avaluar-la. Els operadors possibles són suma, resta i multiplicació. Els operands són nombres naturals entre 0 i 9 (inclosos).

Entrada

L’entrada és una expressió prefixada. Això vol dir que sempre apareix l’operador abans que els seus operands. Per exemple, l’expressió 4 + 3 vindria donada així:

+ 4 3

L’expressió 8 * (4 + 3) vindria donada així:

* 8 + 4 3

L’expressió (2 − 8) * (4 + 3) vindria donada així:

* - 2 8 + 4 3

Sortida

Cal escriure un enter: el resultat d’avaluar l’expressió.

Observació

Utilitzeu recursivitat (no taules). Fixeu-vos que una expressió o bé és un dígit, o bé és un operador seguit d’una expressió seguit d’una altra expressió.

Public test cases
 • Input

  + 4 3
  

  Output

  7
  
 • Input

  * 8 + 4 3
  

  Output

  56
  
 • Input

  * - 2 8 + 4 3
  

  Output

  -42
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Python